Ông Petro Poroshenko đã ký một sắc lệnh có tên “Quy định đối với người nước ngoài và người vô quốc tịch phục vụ Quân đội Ukraina”, văn phòng báo chí Tổng thống Ukraina cho biết vào ngày 11-6, theo giờ Việt Nam.

Sắc lệnh nhằm mục đích tối ưu hóa việc tuyển dụng người nước ngoài và người không quốc tịch là cá nhân và quan chức quân đội phục vụ Lực lượng Vũ trang Ukraina theo hợp đồng.

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko.

Nó cho phép người nước ngoài và người không quốc tịch chưa từng phục vụ quân đội Ukraina trước đây trở thành quân “tình nguyện” và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ “giúp” Ukraina bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, thông tấn Ukraina Ngày nay đưa tin.

Tuy nhiên, chỉ có những người nước ngoài đang cư trú hợp pháp ở Ukraina mới có thể tham gia quân đội, nếu họ có ý định như vậy.Ngoài ra, người ngoài gia nhập quân đội Ukraina sẽ phải thử việc trong 2 tháng.

Trước đây đã có báo cáo cho biết, Quốc hội Ukraina cho phép công dân nước ngoài và người không có quốc tịch phục vụ Quân đội Ukraina kể từ tháng 10-2015. Vào ngày 2-11-2015, Tổng thống Poroshenko ký một luật có liên quan đến vấn đề này.

Trúc Phạm