Ảnh minh họa Getty Images. 
Ông Barr nhấn mạnh rằng sắc lệnh của Tổng thống Trump không bãi bỏ Mục 230 của Đạo luật về Thông tin liên lạc, trong đó nói rằng “không nhà cung cấp hoặc người sử dụng dịch vụ máy tính tương tác nào được coi là nhà xuất bản hoặc người phát ngôn của bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung thông tin khác”.

Bộ trưởng Barr lưu ý rằng ngoài việc kinh doanh trong tương lai với các bang, chính quyền Trump đang soạn thảo một đề xuất lập pháp liên quan đến các công ty truyền thông xã hội.

Trong khi lên án hành động thiên vị trong biên tập của các nền tảng truyền thông xã hội, Tổng thống Mỹ cho biết thêm rằng lệnh điều hành của ông sẽ xóa bỏ lá chắn trách nhiệm hiện đang bảo vệ các nền tảng.

Dù cho rằng sẽ có những thách thức về pháp lý mà lệnh mới của ông đối mặt, ông Trump tự tin rằng chính quyền của ông sẽ giành chiến thắng.

Hơn nữa, Tổng thống Mỹ cho rằng ông sẽ xóa tài khoản Twitter của mình nếu không phải vì báo cáo không công bằng của các phương tiện truyền thông Mỹ. Ông cũng nói rằng ông sẽ đóng cửa Twitter nếu điều đó hợp pháp.

Ông Trump nhắm vào các nền tảng truyền thông xã hội là một phản ứng đối với quyết định gần đây của Twitter về việc thêm một lời khuyên kiểm tra thông tin xác thực vào các tweet của ông về gian lận bỏ phiếu có thể xảy ra thông qua các lá phiếu gửi qua thư.

Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng lệnh hành pháp của ông là cần thiết chống lại “sự độc quyền” công nghệ, cho đến nay, được hưởng “quyền lực không được kiểm soát” trong kiểm duyệt và hạn chế sự tương tác nhất định của con người.

Trước khi ông Trump ký sắc lệnh hành pháp, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã đưa ra một tuyên bố về vấn đề này, lưu ý rằng động thái của Tổng thống “không có tác dụng gì trong giải quyết sự thất bại hoàn toàn của các công ty internet lớn trong việc chống lại sự lây lan bất đồng”.

Duy Tiến