Dự luật mới cho thấy sự cần thiết đối với Ukraina tăng cường quan hệ với NATO để đạt được tiêu chí cần thiết dành cho thành viên trong tổ chức liên minh quân sự.

Tổng thống Ukraina Poroshenko và Tổng thư Ký NATO Stoltenberg

Tư liệu cũng nêu rõ: “Để phù hợp với các nguyên tắc cốt yếu của chính sách đối ngoại, Ukraina cần làm sâu sắc mối quan hệ với Tổ chức Bắc Đại Tây Dương để trở thành thành viên trong tổ chức”.

Tổng thống Petro Poroshenko sẽ ra nghị quyết mới để sửa đổi luật.

Ukraina đã có kế hoạch trở thành một thành viên NATO vào năm 2014. Chính quyền Poroshenko sẽ cần đặt lực lượng vũ trang phù hợp với các tiêu chuẩn của NATO vào năm 2020.

Ukraina hy vọng sẽ “tiếp bước” Montenegro để trở thành một thành viên tiếp theo của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.

“Cờ Montenegro đã tung bay tại trụ sở NATO cho thấy chính sách mở cửa của liên minh đang có tác dụng. Không còn nghi ngờ gì nữa, quan hệ đối tác mở rộng của Ukraina với NATO sẽ dẫn đến kết quả tương tự”, Ngoại trưởng Ukraina Pavel Klimkin cho biết.

Toại Khanh