Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu Thụy Điển (EKN) cho biết trong một báo cáo khoản nợ của CHDCND Triều Tiên khoảng 330 triệu USD và chiếm khoảng 45% tổng số nợ của 16 quốc gia đang nợ Thụy Điển.

Báo cáo cũng cho biết, trong số những quốc gia có nợ, chỉ duy nhất CHDCND Triều Tiên “chây ỳ” không chịu trả.

Khoản nợ 330 triệu USD của CHDCND Triều Tiên chủ yếu từ hợp đồng mua 1.000 xe Volvo

EKN xác nhận khoản nợ của CHDCND Triều Tiên phát sinh sau khi nước này mua 1.000 xe Volvo và hàng loạt đơn hàng với các công ty khác ở Thụy Điển từ năm 1974.

Khoản nợ, ban đầu chỉ khoảng 73.000 USD đến nay tăng lên 330 triệu USD do lãi tích lũy.

Bà Carina Kampe, giám đốc báo chí EKN cho biết, Thụy Điển đã yêu cầu CHDCND Triều Tiên trả nợ 2 lần/năm, nhưng nước này vẫn chưa đáp lại. Bà cho biết thêm, Thụy Điển quyết buộc CHDCND Triều Tiên trả đủ nợ.

Toại Khanh