Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX đã bầu Bộ Chính trị gồm 25 ủy viên, do Tổng Bí thư Tập Cận Bình đứng đầu.

Như vậy, đồng chí Tập Cận Bình đã trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhiệm kỳ thứ 2.

Thường vụ Bộ Chính trị vừa được bầu gồm 7 đồng chí: Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Vương Hộ Ninh, Triệu Lạc Tế và Hàn Chính.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình và các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX. Ảnh: Reuters

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị mới của Trung Quốc. Ảnh: Getty

Tại phiên họp, đồng chí Tập Cận Bình cũng được bầu làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương. 

Ngay khi phiên họp kết thúc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình và các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX đã có buổi gặp gỡ với báo chí. 

Tại đây, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh: "Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết thúc thành công tốt đẹp."

Trước đó, tại phiên bế mạc Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX  các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm 204 ủy viên chính thức cùng 172 ủy viên dự khuyết và bầu Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. 

Lam Ninh