Trong phiên bế mạc, Đại hội đã bầu mới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX và Ủy ban Giám sát kỷ luật Trung ương. Theo Tân Hoa xã, ông Tập Cận Bình đã được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ngoài ra, Ban chấp hành mới cũng bao gồm nhiều cái tên nổi bật khác như: Thủ tướng Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường; ông Vương Hỗ Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, chiến lược gia trưởng của Trung Nam Hải; ông Hàn Chính, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Thượng Hải hay ông Hồ Xuân Hoa, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông. Ngoài ra, Đại hội XIX cũng thông qua danh sách 172 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX. 

Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX. Ảnh Reuters.

Cũng tại phiên bế mạc, Đại hội XIX đã thông qua danh sách Ủy viên Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương (CCDI) gồm 133 người. Theo kế hoạch, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bầu Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị và Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Trung Quốc trong phiên họp toàn thể đầu tiên ngày 25-10.

Đại hội đã thông qua Điều lệ Đảng sửa đổi, trong đó nhấn mạnh cuộc chiến chống tham nhũng. Nghị quyết của Đại hội XIX nêu rõ, Đảng Cộng sản Trung Quốc cần nỗ lực toàn diện nhằm đảm bảo việc duy trì cuộc chiến chống tham nhũng. 

Trong phiên khai mạc Đại hội XIX ngày 18-10, Tổng Bí thư Tập Cận Bình coi tham nhũng là mối đe dọa lớn nhất mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đối mặt, nhấn mạnh Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ nỗ lực thông qua luật chống tham nhũng, thiết lập cơ chế báo cáo về tham nhũng với các ủy ban thanh tra kỷ luật và các cơ quan giám sát.

Cũng trong phiên bế mạc của Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu về sửa đổi Điều lệ Đảng, chính thức đưa “Tư tưởng Tập Cận Bình” vào bản điều lệ sửa đổi này.

Học thuyết mới có tên gọi “Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới”, được Chủ tịch Tập Cận Bình nêu ra trong báo cáo chính trị đọc tại phiên khai mạc Đại hội Đảng ngày 18-10.

Đáng chú ý, trong bài phát biểu, ông Tập Cận Bình đã 26 lần nhắc đến Trung Quốc với những từ như “siêu cường” hoặc “cường quốc”. Đây là một thay đổi lớn, một bước phát triển dài kể từ thời kỳ trước khi các lãnh đạo Trung Quốc còn gọi đất nước là nước nghèo và có vai trò còn khiêm tốn trên trường quốc tế.

Đánh giá cao việc Đại hội thông qua sửa đổi Điều lệ Đảng, Tổng Bí thư Tập Cận Bình phát biểu: “Dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng được Đại hội thông qua, đã thể hiện thành quả giành được về sáng tạo lý luận, sáng tạo thực tiễn và sáng tạo chế độ của Đảng từ Đại hội XVIII đến nay, đã thể hiện quan điểm lý luận quan trọng và tư tưởng chiến lược quan trọng được xác lập trong Báo cáo của Đại hội XIX, phản ánh thành công xây dựng Đảng trong những năm qua, nêu ra yêu cầu rõ ràng về tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, thúc đẩy quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện”.

Với chủ đề “Không quên khởi đầu, ghi nhớ sứ mệnh, giương cao ngọn cờ vĩ đại chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, quyết tâm xây dựng thành công xã hội khá giả toàn diện, giành được thắng lợi vĩ đại từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới...”, Đại hội đã bế mạc thành công với sự tham gia của 19 lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc và hơn 2.300 đại biểu đại diện cho hơn 89 triệu đảng viên và 4,5 triệu tổ chức Đảng cơ sở.

Duy Tiến