Người Iran bịt khẩu trang khi ra đường. Ảnh: ITN

Trong thông b