Cuộc bỏ phiếu diễn ra ngay sau khi Mỹ không đồng ý miễn thị thực du lịch cho công dân đến từ 5 quốc gia EU gồm: Bulgaria, Croatia, Cyprus, Ba Lan và Romania, trong khuôn khổ một thỏa thuận có đi có lại: công dân Mỹ có thể đi lại bình thường đến tất cả các quốc gia trong khối mà không cần hộ chiếu.

Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu chấm dứt miễn thị thực cho công dân Mỹ

Cuộc bỏ phiếu thúc giục việc thu kế hoạch nêu trên trong vòng 2 tháng, có nghĩa du khách Mỹ sẽ phải bổ sung hồ sơ trong 12 tháng sau khi Ủy ban châu Âu thực hiện hành động ủy nhiệm để sự thay đổi có hiệu lực.

Ủy ban phát hiện cách đây 3 năm, Mỹ không hoàn thành nghĩa vụ theo thỏa thuận song phương, vả lại cũng không thực hiện bất kỳ hành động pháp lý tương ứng nào.

Cuộc bỏ phiếu mới nhất, được trù bị bởi Ủy ban Tự do Dân sự và được thông qua tại phiên họp toàn thể Nghị viện châu Âu, cho phép Ủy ban có 2 tháng để hành động trước khi các nghị sĩ có thể xem xét hành động tại Tòa án Tư pháp châu Âu.

Phạm Trúc