Đích thân Ngoại trưởng Canada Stephane Dion đã đưa ra tuyên bố này. Khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì luật pháp quốc tế và trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền đối với các vùng biển và đại dương trong việc giải quyết tranh chấp giữa các bên trên Biển Đông, ông Stephane Dion nói: “Chúng tôi quan ngại sâu sắc những căng thẳng trong khu vực đã bị đẩy lên trong những năm qua và có nguy cơ hủy hoại hòa bình và ổn định. Điều quan trọng nhất là tất cả các nước cần kiềm chế, tránh ép buộc và có những hành động gây gia tăng căng thẳng. Dù cho bên nào đó đồng ý hoặc phản đối phán quyết, Canada tin rằng, tất cả các bên nên tuần thủ phán quyết này”.
Ngoại trưởng Canada Stephane Dion. ảnh: CBC
Liên quan đến việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, Canada cũng hối thúc các bên thực thi đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đồng thời nhanh chóng đạt được Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC). Quan điểm của Canada là các bên cũng cần phải tránh mọi hành động có thể gây nguy hiểm cho các hoạt động tự do hàng hải và hàng không được tiến hành phù hợp với luật pháp quốc tế, an ninh hàng hải và thương mại quốc tế.
Sông Thương