Tại buổi làm việc, lãnh đạo KCN Thăng Long kiến nghị Chính phủ và Hà Nội bãi bỏ một số thủ tục hành chính không cần thiết gây lãng phí cho doanh nghiệp; khắc phục tình trạng chồng chéo giữa Ban Quản lý các KCN và chế xuất Thành phố với các sở, ngành như Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc… cùng với đó là khắc phục tình trạng thanh, kiểm tra trùng nhau về nội dung của các cơ quan.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm khu công nghiệp Thăng Long. Ảnh: Duy Tiến.

Sau khi nghe ý kiến của đại diện KCN Thăng Long, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã yêu cầu các cấp, các ngành phải nâng cao ý thức, thái độ, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, phải luôn suy nghĩ làm gì để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Lấy dẫn chứng về những kiến nghị của KCN Thăng Long, Bí thư Thành ủy cho rằng còn nhiều việc, nhiều thủ tục đơn giản nhưng nhiều năm chưa được các cấp, các ngành giải quyết.

Đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định: “Nếu ở đâu để tình trạng gây khó khăn, nhũng nhiễu sẽ phải xử lý trách nhiệm người đứng đầu .Tinh thần cải cách hành chính là giao trách nhiệm rõ từng người, từng cấp một.
Ví dụ như thủ tục cấp phép về môi trường, có thể giao cho Ban Quản lý các KCN và chế xuất thành phố cấp và chịu trách nhiệm về việc đó, Sở Tài nguyên – Môi trường có trách nhiệm thanh, kiểm tra, nếu có sai phạm thì xử lý Ban Quản lý KCN và Chế xuất”. Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét kiến nghị của KCN Thăng Long, trong vòng 1 tuần phải báo cáo Thành ủy, UBND thành phố.

N.Y.