Thay mặt Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chào mừng nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự buổi gặp mặt này.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, nhiệm kỳ 2011-2016, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, kinh tế-xã hội trong nước gặp nhiều khó khăn, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng trên cương vị là người đứng đầu Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật; các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp tham gia lãnh đạo ngành Công an, là một trong những đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trưởng thành từ lực lượng Công an nhân dân, sau đó được Bộ Chính trị chỉ định phụ trách Đảng ủy Công an trung ương và tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an trung ương khóa V, nhiệm kỳ 2010-2015.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tặng hoa nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng với lãnh đạo Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đã có những ý kiến, chỉ đạo quan trọng định hướng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân tại các Hội nghị Công an toàn quốc, các cuộc làm việc với Đảng ủy Công an trung ương, Bộ Công an…

Bộ trưởng Tô Lâm hứa với đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, lực lượng Công an nhân dân sẽ gắng hết sức mình, đoàn kết để phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình; chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng; sự quản lý điều hành của nhà nước; sự giám sát của nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả của quân đội nhân dân, của các Bộ, ban, ngành, địa phương; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Công an ngày càng vững mạnh về mọi mặt, đủ sức bảo vệ vững chắc sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.  

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chụp ảnh với các đại biểu. 

Cảm ơn tình cảm mà Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo các Tổng cục đã dành cho mình, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ, đồng chí luôn vui mừng, tự hào trước sự trưởng thành, phát triển vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ của lực lượng Công an nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ niềm tin rằng dưới sự điều hành của đồng chí Tô Lâm, lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, anh hùng, vẻ vang; nỗ lực khắc phục hạn chế, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự xã hội, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Huyền Chi