Cử tri trong xã Hoàn Sơn đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn những người trúng cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp thực hiện tốt chương trình hành động của mình, trong đó đóng góp xây dựng luật và các văn bản dưới luật cũng như các chính sách của địa phương sát với đời sống thực tế của người dân; cùng với các cơ quan Nhà nước các cấp quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giao thông; xây dựng, có chính sách phù hợp đối với người có công, cán bộ, công chức cấp xã.

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp xúc cử tri.

Đặc biệt, là địa phương có khu công nghiệp, nhiều gia đình phải giải phóng mặt bằng nên cử tri xã Hoàn Sơn mong muốn được Nhà nước quan tâm, tham gia giải quyết những khó khăn, vướng mắc như Chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ việc làm cho người dân vùng bị thu hồi đất nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số dự án đất dân cư dịch vụ; giải quyết tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, hiện nay, ở xã có một lượng lớn công nhân từ các địa phương khác đến cư trú, gây khó khăn cho công tác quản lí cũng như có nhiều phức tạp về ANTT nên cử tri mong muốn nếu trúng cử, các đại biểu, nhất là Bộ trưởng Tô Lâm cần đề xuất, xây dựng các chính sách hỗ trợ cho công an xã; tăng cường công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Thay mặt các ứng cử viên, Bộ trưởng Tô Lâm tiếp thu ý kiến của cử tri. Đồng thời cũng làm rõ những vấn đề mà cử tri quan tâm đề xuất như vấn đề về xử lí ô nhiễm môi trường, bảo đảm an ninh nông thôn, chính sách hỗ trợ đối với các đoàn thể ở cơ sở và lực lượng công an xã.

Đối với xã Hoàn Sơn là địa phương đang trong tiến trình CNH, chuyển đổi cơ cấu kinh tế mạnh mẽ nên đời sống, công ăn việc làm của bà con nhân dân có nhiều thay đổi, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, sẽ cùng với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đề xuất Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, giải quyết các khó khăn vướng mắc của bà con nông thôn nói chung, bà con ở Bắc Ninh, Tiên Du nói riêng, nhất là các vùng đang đô thị hoá như xã Hoàn Sơn.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết, tốc độ đô thị hóa nhanh cũng kéo theo vấn đề môi trường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý đất đai, vấn đề ANTT trở nên phức tạp nên đây là bài toán đặt ra ở mỗi địa phương đòi hỏi Nhà nước, Bộ, ngành Trung ương cần xây dựng những giải pháp, chính sách phù hợp.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý địa phương cần chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh trật tự cho cuộc bầu cử, đặc biệt lưu ý quyền bầu cử các trường hợp công nhân cư trú trên địa bàn đảm bảo đúng luật định.

P. Thuỷ