Tiếp xúc cử tri xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bộ trưởng Tô Lâm vui mừng khi được về thăm một trong những địa phương giàu truyền thống cách mạng, đang không ngừng vươn lên mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Không chỉ ghi nhận các ý kiến phát biểu của cử tri tại hội nghị, ngay trong giờ giải lao, Bộ trưởng còn dành thời gian lắng nghe ý kiến của cử tri bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như những bức xúc của người dân trên địa bàn.

Những vấn đề cử tri xã Yên Trung quan tâm là việc giải quyết việc làm, đất ở cho người dân khi bị thu hồi đất; tình hình phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn khi lượng người từ nơi khác đến cư trú trên địa bàn; ô nhiễm môi trường; đời sống văn hóa, tinh thần của những lao động, nhất là số lao động nữ; một số khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thiện 3/19 tiêu chí còn lại về xây dựng nông thôn mới.

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp xúc cử tri hai xã, phường thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của bà con, Bộ trưởng đã tiếp thu, giải đáp một số ý kiến của cử tri. Những khó khăn, vướng mắc của Yên Trung cũng là những khó khăn, vướng mắc của nhiều địa phương  gặp phải trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và cần được thể chế hóa thành chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật cụ thể. Đồng chí  Bộ trưởng cũng gợi mở một số hướng khắc phục ngay tại cơ sở như việc đẩy mạnh phát triển dịch vụ, khuyến khích thanh niên lập nghiệp ngay trên quê hương.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương không chỉ quan tâm đến người dân trong xã, mà còn tạo điều kiện hưởng thụ về văn hóa, tinh thần cho những người từ nơi khác đến cư trú trên địa bàn, trước mắt là bảo đảm quyền công dân của họ trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sắp tới.

Tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, cử tri đánh giá cao chương trình hành động của Bộ trưởng Tô Lâm và các ứng cử viên. Đồng thời, nêu lên không ít những băn khoăn, lo lắng về những vấn đề mang tính quốc kế, dân sinh, thể hiện tâm tư, nguyện vọng của cử tri cả nước.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của cử tri, Bộ trưởng Tô Lâm đã giải đáp từng vấn đề mà cử tri nêu lên. Về phát huy dân chủ, đây là vấn đề xuyên suốt trong mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta từ trước đến nay. Thực tế thời gian qua cho thấy, dân chủ ở nước ta luôn được tôn trọng và không ngừng phát huy, mở rộng.

Bảo vệ chủ quyền biển đảo là chủ trương kiên định của Đảng, Nhà nước ta, mỗi tấc đất đều thiêng liêng, bất khả xâm phạm, cho nên bảo vệ chủ quyền biển đảo là trách nhiệm của mỗi người dân hôm nay trước sự hy sinh xương máu của cha ông. Một mặt, không ngừng nâng cao tiềm lực quốc phòng sẵn sàng đối phó các hành vi xâm lược, nhưng mặt khác cũng phải đáp ứng yêu cầu ổn định, hòa bình để phát triển đất nước, bởi cái giá phải trả cho chiến tranh thì có lẽ không người dân nào trên thế giới hiểu hơn nhân dân Việt Nam.

Phát triển kinh tế ổn định, bền vững, đây là vấn đề đã và đang được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, thể hiện qua một loạt các chủ trương, nghị quyết , nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vừa qua.

Về vấn đề chống tham nhũng, trốn thuế, rửa tiền, gian lận thương mại...Bộ trưởng Tô Lâm cho biết chủ trương nhất quán của Bộ Công an là tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự; đồng thời kiên quyết chống các hành vi phạm tội trong lĩnh vực này và tránh những việc doanh nghiệp “mượn tay” Công an để cạnh tranh không lành mạnh.

Trách nhiệm xây dựng môi trường sống an toàn là bổn phận, trách nhiệm của lực lượng Công an. Ngày nay, xung quanh người dân còn nhiều vấn đề bất an thì lực lượng Công an phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều. Tuy nhiên, để lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ, rất cần sự ủng hộ, giúp đỡ, đùm bọc của quần chúng nhân dân để hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội dân chủ, kỷ cương.

Ngô Tuấn