Cùng dự với Chủ tịch nước có ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng bộ Công thương; ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi tiếp các tập đoàn kinh tế Nhật Bản.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Chủ tịch nước bày tỏ sự vui mừng khi đến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản, nhất là trong dịp hai nước có nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn các tổ chức, tập đoàn kinh tế Nhật Bản có những chia sẽ làm sâu sắc hơn đối tác chiến lược sâu rộng, vì hòa bình, thịnh vượng hai nước Việt Nam - Nhật Bản. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Việt Nam luôn kiên định và chủ động thực hiện mục tiêu, tích cực trong hội nhập quốc tế; trong đó chú trọng hội nhập kinh tế, thương mại, đầu tư; duy trì tăng trưởng, kinh tế vĩ mô ổn định; kiên trì phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường… 

Chủ tịch nước bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của các nhà doanh nghiệp Nhật Bản thông qua đối thoại sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản… 

Chủ tịch nước khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu và Nhật Bản có thế mạnh nhất là đầu tư vào lĩnh vực công nghệ, xây dựng kết cấu hạ tầng, công nghệ hỗ trợ, nông nghiệp, công nghệ cao, năng lượng môi trường, tài chính, ngân hàng, tham gia cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao… 

“Việt Nam đã xác định khu vực kinh tế tư nhân và đầu tư nước ngoài là một trong những động lực quan trọng để góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia..”

Kim Thẩm (Email từ Tokyo, Nhật Bản)