Theo đó, để tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, phòng ngừa và bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng, không để xảy ra vụ việc tương tự, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan nghiêm túc, khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng tránh hacker.

Cụ thể, các đơn vị phải tiến hành rà soát, kiểm tra, nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý. Trước mắt, cần tập trung rà soát, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin đối với tên miền, trang/cổng thông tin điện tử cung cấp thông tin và dịch vụ trực tuyến phục vụ xã hội.

Ngoài ra, đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin và an toàn thông tin của các cơ quan, tổ chức cần chủ động thực hiện các biện pháp kỹ thuật cụ thể để bảo đảm an toàn thông tin theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cử cán bộ kỹ thuật túc trực để kịp thời thông báo, xử lý các vấn đề phát sinh nếu có.

Trong trường hợp xảy ra sự cố, các tổ chức cần thông báo cho cơ quan điều phối ứng cứu sự cố là VNCERT (điện thoại: 04.36404423, di động: 0934424009, thư điện tử: ir@vncert.gov.vn).

Hải Châu