Từ 7 giờ sáng 6-10, nhiều đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao, các bộ ngành; đoàn đại diện các cơ quan Trung ương đóng tại Hà Nội, đoàn đại biểu các tỉnh, thành và các địa phương khu vực phía Bắc và nhiều người dân đã đến Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông để viếng Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Dẫn đầu đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào viếng Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động viết trong sổ tang: 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết trong sổ tang.

"Vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười – Nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; Người đảng viên cộng sản rất mực kiên trung, suốt đời chiến đấu hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân; Người có nhiều công lao và cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. 

Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đồng chí. Nguyện mãi mãi học tập và noi theo tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của Đồng chí. 
Xin vĩnh biệt Bác Đỗ Mười kính mến! Xin gửi đến toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn này".

Trong sổ tang, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu viết: 

"Vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười, Nguyên Tổng Bí thư BCH TW Đảng, Nguyên Cố vấn BCH TW Đảng. 

Đồng chí Đỗ Mười, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà lãnh đạo xuất sắc uy tín của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, ở vị trí nào, đồng chí cũng để lại những dấu ấn sâu sắc. Đồng chí Đỗ Mười, một tác phong lãnh đạo quyết liệt, mạnh mẽ, mẫn cán, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Đồng chí có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí mất đi là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Xin chia buồn cùng gia quyến.

Xin vĩnh biệt đồng chí".

Đoàn Chủ tịch nước do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Đỗ Mười. Vòng hoa của Đoàn Chủ tịch nước có dòng chữ Vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười.
Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cúi đầu tiễn biệt đồng chí Đỗ Mười

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết trong sổ tang:

"Kính thưa anh linh Bác Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam, người cộng sản kiên trung của cách mạng Việt Nam.

Sự ra đi của Bác đã để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và nhiều bạn bè, đồng chí trên thế giới. Các thế hệ con cháu hôm nay luôn biết ơn và tưởng nhớ về cuộc đời, sự nghiệp, cống hiến lớn lao của Bác cho độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam.

Chúng cháu nguyện nỗ lực công tác tốt, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Xin vĩnh biệt Bác. Kính mong Bác an giấc ngàn thu cõi vĩnh hằng. 

Xin thành kính chia buồn cùng toàn thể gia quyến Bác Đỗ Mười".

Sau khi kính cẩn thắp nén hương tiễn biệt đồng chí Đỗ Mười và chia buồn cùng gia quyến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc viết vào sổ tang:
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chia buồn cùng gia quyến đồng chí Đỗ Mười. ảnh: Phạm Hải

"Vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười – Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – Người chiến sĩ cộng sản trung kiên, một nhân cách lớn, mẫu mực về phong cách, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; một nhà lãnh đạo hết lòng vì nước, vì dân. 

Trọn đời mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí Đỗ Mười đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Chính phủ, để lại nhiều dấn ấn sâu đậm trên từng cương vị công tác và đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước ta, nhất là phát triển công nghiệp nặng và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với tinh thần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. 

Đặc biệt, với tư tưởng đổi mới mạnh mẽ “Việt Nam sẵn sàng là bạn của tất cả các nước”, đồng chí đã mở ra thời kỳ đối ngoại mới, tạo nên những bước tiến có tính đột phá trong quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam. 

Đồng chí mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. 

Xin gửi đến gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười".

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt đoàn Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam kính cẩn thắp nén hương tiễn biệt đồng chí Đỗ Mười.

Trong sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết: 

Những dòng viết trong sổ tang của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

"Với lòng tiếc thương vô hạn, xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, người lãnh đạo đức độ, mẫu mực, tài năng, kiên trung của Đảng. Cả cuộc đời người đã cống hiến vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, thống nhất Tổ quốc, vì hòa bình, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Bác Đỗ Mười ơi, thế hệ đi sau mãi mãi ghi nhớ công ơn của Bác. 

Xin thắp nén hương thơm tiễn đưa Bác về nơi yên nghỉ vĩnh hằng".

Tới viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hội trường Thống Nhất TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ:

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM vô cùng thương tiếc và thành kính tưởng nhớ đồng chí Đỗ Mười - nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước ta; người cộng sản kiên cường, kiên định, mẫu mực; tấm gương sáng về học tập suốt đời; nhà lãnh đạo luôn gần gũi sâu sát với nhân dân và cơ sở; một điển hình của đạo đức cách mạng: “cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”.

Lời ghi sổ tang của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Quốc Anh

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM trân trọng khắc ghi sự quan tâm, ủng hộ và tình cảm sâu sắc của Đồng chí trong quá trình cách mạng của thành phố, từ những ngày đầu tìm tòi đóng góp thực tiễn cho đường lối đổi mới cho đến quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển thành phố hôm nay.

Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười; chúng ta nguyện học tập tấm gương của Đồng chí, không ngừng nỗ lực phấn đấu, gần dân, sát dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và tinh thần sáng tạo của nhân dân, xây dựng TPHCM phát triển nhanh, bền vững với tinh thần cùng cả nước, vì cả nước.

Xin gửi đến gia quyến đồng chí Đỗ Mười - nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa XHCN Việt Nam lời chia buồn sâu sắc nhất”.

Tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi vào Sổ tang: 

“Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, nhà lãnh đạo uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân, người Đảng viên cộng sản kiên trung, có nhiều cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với lực lượng vũ trang nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng, đã cùng tập thể Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng phát triển vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam mãi mãi khắc ghi công lao to lớn của đồng chí, nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, đoàn kết thống nhất, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin, tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của đồng chí.”


Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ghi trong Sổ tang: 

“Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân vô cùng thương tiếc, vĩnh biệt đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, người con ưu tú, thủy chung của dân tộc Việt Nam, người đảng viên Cộng sản mẫu mực, kiên trung, sáng tạo, đổi mới; Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 

Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn tự hào và mãi khắc ghi, trân trọng công lao to lớn của Đồng chí, nguyện đem hết công sức, trí tuệ, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Đồng chí và gửi tới toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính chúc Đồng chí yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng!”


Tiên An