Một số cán bộ, công chức có thái độ, tác phong thiếu nghiêm túc, chưa tận tâm trong việc tiếp xúc, phục vụ nhân dân, còn biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân và doanh nghiệp.

Trước thực trạng đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy Long An đã có công văn nhắc nhở và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh tập trung chỉ đạo, khắc phục ngay những hạn chế trên...

Thanh Bình