Theo đó, ngoài việc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ “về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước”; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Quyết định 244/QĐ-TTg, ngày 12/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá nơi làm việc, nơi công cộng; không uống rượu, bia và các đồ uống có cồn khác trước, trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật!

Kết luận 1663 của Kon Tum nhằm mục đích khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của tỉnh chưa chấp hành nghiêm các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; còn lạm dụng việc uống rượu, bia và các đồ uống có cồn khác… làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác và tác phong, uy tín của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

N.H.Khôi