Ngoài ra, BTV Tỉnh ủy cũng giao cho UBND tỉnh Bình Định thu hồi quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định , Sở Ngoại vụ Bình Định thu hồi quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng hợp tác quốc tế đối với ông Hoàng. 

Mặt khác, BTV Tỉnh ủy Bình Định chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Hoàng, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Bình Định kiểm điểm việc chuyển đảng chính thức đối với ông Hoàng sai quy định.

Sở Ngoại vụ Bình Định – nơi ông Nguyễn Đức Hoàng làm việc với chức danh Phó Giám đốc sau khi bổ nhiệm “thần tốc”.

Trong hồ sơ đảng của ông Hoàng có nhiều vi phạm quy định của Đảng về điều kiện, tiêu chuẩn người được phân công giúp đỡ, thời gian công tác của người được kết nạp Đảng. 

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định, ông Hoàng được công nhận Đảng viên chính thức khi chưa có giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới là vi phạm Điều lệ Đảng, Cấp ủy Đảng cho ông Hoàng nợ giấy chứng nhận là sai quy định.

Ngày 14-1-2013, ông Nguyễn Đức Hoàng nhận công tác tại Sở Ngoại vụ Bình Định và được phiên ngang chức danh Phó trưởng phòng ở cơ quan mới. Hơn 1 năm sau, ông Hoàng được bổ nhiệm Trưởng phòng Hợp tác quốc tế Sở Ngoại vụ Bình Định từ ngày 17-4-2014. 

Hơn một năm nữa, vị cán bộ này được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định. Với những mốc thời gian và chức danh nêu trên, dư luận cho rằng “quan lộ” của ông Nguyễn Đức Hoàng “thần tốc”, nên Ban tổ chức Tỉnh ủy Bình Định kiểm tra, làm rõ. Trên cơ sở đó BTV Tỉnh ủy Bình Định kết luận và chỉ đạo xử lý vụ việc như nêu trên.

PHAN VĂN LƯƠNG