Tại đây, Bộ trưởng Trần Hồng Hà kiểm tra khu vực xử lý nước thải của nhà máy. Trực tiếp kiểm tra từ khu vực sản xuất thải ra đến khu xử lý và hồ chứa sinh học trước khi thải ra môi trường. 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đặt câu hỏi với Ban Giám đốc nhà máy, nếu có sự cố về nước thải, nhà máy xử lí thế nào? Đại diện Nhà máy Giấy Lee&Man cho biết, nhà máy có xây dựng hệ thống kiểm tra tự động và ngắt tự động. Nếu có sự cố về nước thải, hệ thống sẽ đưa nước thải qua bồn chứa dự phòng để xử lý, khi nào đảm bảo mới thải ra môi trường. 

Sau khi kiểm tra các khu vực xử lý nước thải, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác trực tiếp xuống nghe ý kiến người dân sống chung quanh Nhà máy Giấy Lee&Man. 

Ông Trần Văn Nghĩa (ngụ ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm), cho biết: “Từ khi có sự giám sát của cơ quan chức năng trong quá trình nhà máy vận hành thử nghiệm, thì nhà máy có sự đầu tư, khắc phục tốt về mùi hôi và bụi, đạt từ 90-95%. Tôi thấy một nhà máy giấy to thế này thì việc khắc mục mùi hôi, bụi như thế là tốt rồi”.

Còn ông Trần Văn Long (ngụ cùng địa phương), cho biết: “Nhà tôi đối diện nhà máy giấy và cũng là người trước đây phản ánh rất nhiều về mùi hôi và bụi… Sau đó, các ngành chức năng, Bộ TN&MT vào cuộc lập tổ giám sát thì tôi thấy vấn đề môi trường được cải thiện rõ nét”…

Trên kết quả giám sát 6 tháng qua, Tổng cục Môi trường cho rằng, Nhà máy Giấy Lee&Man đã hoàn thành các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của dự án theo nội dung báo cáo tác động môi trường được phê duyệt và thực hiện các yêu cầu bổ sung của Tổ giám sát; các hệ thống xử lý nước thải, khí thải của nhà máy đã vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định. 

Quá trình vận hành thử nghiệm dự án từ tháng 3-2017 đến nay được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của Tổng cục Môi trường, các cơ quan chức năng của tỉnh Hậu Giang. Tổng cục Môi trường đề nghị Bộ trưởng Bộ TN&MT cho phép Tổng cục Môi trường tiến hành thủ tục xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với dự án theo quy định để nhà máy đi vào hoạt động chính thức.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết: “Từ những đánh giá, nhận xét của lãnh đạo các địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, Hiệp hội và đặc biệt người dân sống quanh Nhà máy Giấy Lee& Man, tôi cảm thấy an tâm và chúc mừng nhà máy đã có những bước tiến và trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, thực hiện lời cam kết là một doanh nghiệp tiên phong trong ngành giấy bảo vệ môi trường tốt nhất. Dựa trên kết quả này, giao Tổng cục Môi trường xem xét theo những qui định hiện hành cấp giấy chứng nhận cho nhà máy giấy Lee&Man hoạt động chính thức”. 

Sau khi nhà máy đi vào hoạt động chính thức, ông Trần Hồng Hà lưu ý nhà máy tiếp tục thực hiện lời cam kết bảo vệ môi trường tốt hơn; xây dựng định mức về mức nguyên liệu, vật liệu, hóa chất, lượng nước… cụ thể và công bố công khai để người dân, cơ quan chức năng giám sát.

Văn Đức