Ngày 28-12, tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017, Thanh tra TP HCM cho biết năm 2017, toàn ngành Thanh tra thành phố đã thực hiện 216 cuộc thanh tra hành chính (trong đó có 42 cuộc từ năm 2016 chuyển sang) tại 355 đơn vị và 20.268 cuộc thanh tra chuyên ngành.

Kết quả phát hiện 146 đơn vị sai phạm về kinh tế với hơn 466 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 349 tỷ đồng và đã thu hồi gần 329 tỷ đồng. 

Thanh tra cũng đã kiến nghị xử lý hành chính 131 tập thể, 124 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra 2 vụ (vụ Thanh tra toàn diện Dự án nhà ở tại số 15-16, đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp do Công ty CP Đầu tư và Xây lắp 5 làm chủ đầu tư và Thanh tra phòng, chống tham nhũng trong việc quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận).

Ngoài ra, trong năm 2017, ngành Thanh tra còn tiếp nhận 5.696 đơn  kiếu nại, tố cáo… trong đó có 1.109 đơn thuộc thẩm quyền và các cơ quan thanh tra đã tham mưu giải quyết đơn đạt tỷ lệ 93,5%. 

M.Hải