Trước đề nghị cho biết các cơ quan đã có báo cáo về việc xác minh làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến những thua lỗ của Tổng Công ty dầu khí trong vụ ông Trịnh Xuân Thanh theo chỉ đạo của Tổng Bí thư và Thủ tướng chưa? Nội dung như thế nào? Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết: Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ theo chức năng và nhiệm vụ được giao chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan điều tra làm rõ các vi phạm dẫn đến thua lỗ gần 3300 tỷ đồng (giai đoạn 2011-2013) tại Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi họp báo

Đồng thời thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC giai đoạn 2008-2013, trọng tâm là việc đầu tư, thực hiện các dự án; kiểm tra, kết luận rõ đúng sai việc thực hiện quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về việc thuyên chuyển, tiếp nhận, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Hiện nay, các Bộ, cơ quan đang triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Về ý kiến cho rằng, vụ Trịnh Xuân Thanh cho thấy trách nhiệm, lỗ hổng trong việc luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu các cơ quan điều tra làm rõ việc thua lỗ tại PVC do ông Thanh lúc đó làm Tổng giám đốc.

Liên quan vấn đề thuyên chuyển, đề bạt, bổ nhiệm hiện nay Thủ tướng đã giao Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ nội vụ phối hợp làm rõ.

Bộ Nội vụ được Thủ tướng giao rà soát toàn bộ quy trình và báo cáo nhưng đến nay chưa có báo cáo chính thức. Tuy nhiên các cơ quan của Đảng và các cơ quan pháp luật đã vào cuộc hết sức đồng bộ.

“Chỉ đạo của Tổng Bí thư là quyết tâm chính trị rất cao của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam trong vấn đề chống tham nhũng tiêu cực, chống lợi ích nhóm. Có thể nói điều đó đã cho thấy sự chuyển động của cả hệ thống, của các cơ quan lập pháp, hành pháp”, người phát ngôn của Chính phủ nhấn mạnh.

Theo ông, Chính phủ cũng đã giao cho các cơ quan rà soát các hoạt động của PVC. Sau này có thông tin chính thức  từ Bộ Nội vụ và các cơ quan thì Văn phòng Chính phủ sẽ thông báo tới các cơ quan báo chí.

Quỳnh Vinh