Nói về sự trăn trở của chính phủ các nước ASEAN với nỗi đau của người dân và nhu cầu khôi phục kinh tế để vượt qua giai đoạn dịch bệnh đầy cam go hiện nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 cho biết, các nước thành viên ASEAN đã triển khai mạnh mẽ nhiều hành động ở cả cấp quốc gia và khu vực, ứng phó kịp thời với đại dịch trên tinh thần “Gắn kết và Chủ động thích ứng”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố, Việt Nam sẽ đóng góp 100.000 USD vào Quỹ ứng phó COVID-19.

Thông báo về những kết quả hợp tác thiết thực đã và đang triển khai của ASEAN trong ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh trong tương lai, Thủ tướng cho biết, Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19 đã nhận được cam kết ủng hộ tới 10 triệu USD. Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp của ASEAN, Khung chiến lược ASEAN về ứng phó các tình huống y tế công cộng khẩn cấp và Trung tâm khu vực ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh cũng được thông qua hoặc khởi động thành lập dịp Hội nghị cấp cao lần này.

Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng công bố Việt Nam sẽ đóng góp 100.000 USD vào Quỹ ứng phó COVID-19 và cam kết đóng góp thiết bị vật tư y tế vào Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp khu vực với giá trị 5 triệu USD. 

Các nước ASEAN đang nỗ lực, đoàn kết và phối hợp để cùng đối phó với dịch bệnh COVID-19.

Thủ tướng đề nghị ASEAN nỗ lực giữ vững đà hợp tác và liên kết khu vực, triển khai đầy đủ và đúng lộ trình các mục tiêu đề ra trong Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và thúc đẩy định hướng phát triển giai đoạn mới cho ASEAN. 


H.Chi-A.Nhiên-P.Sơn