Thượng tướng Lê Qúy Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam và bà Hou Samith Quốc vụ khanh, Bộ Các vấn đề phụ nữ, Trưởng đoàn đại biểu Campuchia đồng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, qua gần 14 năm thực hiện Hiệp định; ký kết thỏa thuận về Quy trình chuẩn trong xác minh, tiếp nhận, hồi hương nạn nhân; phối hợp truyền thông chung dọc biên giới 2 nước; xây dựng cơ chế trao đổi thông tin và duy trì giao ban thường niên giữa các cấp… nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Chính phủ về phòng, chống mua bán người ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước.
Thứ trưởng Lê Qúy Vương phát biểu tại Hội nghị.
Đối chiếu Kế hoạch hành động chung về phối hợp thực hiện Hiệp định giải đoạn 2017 – 2019, cơ bản được các cơ quan chức năng của 2 nước đã thực hiện tích cực, nghiêm túc, hiệu quả; đã chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình hình hoạt động tội phạm mua bán người giữa Việt Nam và Campuchia, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước.
Thứ trưởng Lê Qúy vương và bà Hou Samith ký kết Biên bản Hội nghị.

Tại Hội nghị, hai bên đã tiến hành thảo luận đánh giá thực trạng tình hình, xu hướng hoạt động tội phạm mua bán người liên quan đến 2 nước; kết quả phối hợp thực hiện Hiệp định, nhất là những việc làm được, chưa làm được từ sau Hội nghị năm 2016 đến nay. Kiến nghị, đề xuất các biện pháp phối hợp thực hiện một cách thiết thực, đơn giản, hiệu quả như: Trao đổi thông tin; thiết lập đường dây nóng, cơ chế giao ban; phối hợp điều tra, xử lý vụ việc, bắt giữ chuyển giao đối tượng và tài liệu giải cứu nạn nhân… Thảo luận, thống nhất Kế hoạch ưu tiên phối hợp thực hiện Hiệp định giai đoạn 2020 – 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Qúy Vương và bà Hou Samith tiếp tục khẳng định thêm một lần nữa tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia kiên quyết đấu tranh chống tội phạm nói chung và phòng ngừa ngăn chặn, giảm tội phạm mua bán người nói riêng. Đây chính là cam kết chính trị mạnh mẽ của 2 nước đối với tiến trình COMMIT cũng như khu vực ASEAN nhằm xây dựng chính sách hợp tác xuyên biên giới một cách bền vững, hiệu quả về công tác phòng, chống mua bán người. Đồng thời, là cơ sở quan trọng để các Bộ, ngành Trung ương, địa phương của Việt Nam và Campuchia có điều kiện phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định giữa 2 nước, trọng tâm là trao đổi thông tin vụ việc liên quan đến hoạt động tội phạm mua bán người; phối hợp điều tra, bắt giữ đối tượng phạm tội, giải cứu và hồi hương nạn nhân
Thứ trưởng Lê Qúy vương và bà Hou Samith cùng các đại biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, Việt Nam cam kết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng Chính phủ Hoàng gia Campuchia thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung Hiệp định, nhất là Kế hoạch ưu tiên phối hợp thực hiện Hiệp định giai đoạn 2020 – 2022. 

Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng rằng với sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của Chính phủ Hoàng gia và các cơ quan chức năng Campuchia, sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các hoạt động ưu tiên phối hợp thực hiện Hiệp định sẽ được thực hiện có hiệu quả góp phần vun đắp tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị láng giềng truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia.

Tại Hội nghị, đã thông qua biên bản, kế hoạch các hoạt động ưu tiên phối hợp thực hiện Hiệp định song phương giữa hai nước giai đoạn 2020 – 2022.

Minh Hiền