Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã lần lượt giới thiệu tổ chức, hoạt động Tòa án nhân dân Việt Nam theo tinh thần của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014.

Trong những năm qua, hệ thống Tòa án nhân dân đã từng bước được củng cố, kiện toàn về tổ chức, là chỗ dựa của người dân trong bảo vệ công lý, quyền con người…

Đồng chí Trương Hòa Bình tiếp Bộ trưởng Bounkeut Sangsomsak.

Học viện Tòa án được thành lập theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng chính là cơ sở để Tòa án nhân dân tối cao thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ, công chức Tòa án.

Bên cạnh đó, việc xây dựng các dự án luật, pháp lệnh được tiến hành đảm bảo tiến độ, chất lượng, đảm bảo thể chế hóa đầy đủ các quy định của Hiến pháp và tinh thần cải cách tư pháp mà các Nghị quyết của Đảng đã đề ra. Thời gian gần đây, Tòa án nhân dân tối cao chủ trì soạn thảo Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi, Luật tố tụng hành chính sửa đổi…

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp ngày càng được chú trọng. Nâng cao chất lượng tranh tụng, phát triển án lệ, tăng cường cơ sở vật chất, phát triển hệ thống thông tin, đẩy mạnh công tác thông tin cũng là những hoạt động được ngành Tòa án đặc biệt quan tâm.

Thay mặt đoàn đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Bounkeut Sangsomsak đã cám ơn sự đón tiếp, tình cảm chân thành và những thông tin mà đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cung cấp.

Bộ trưởng Bounkeut Sangsomsak cũng đánh giá công tác cải cách đổi mới tổ chức, hoạt động Tòa án theo định hướng cải cách tư pháp đã được tổ chức một cách thấu đáo, có sự nghiên cứu chặt chẽ. 

Nguyễn Hương