Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng tham dự và quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc mỗi người ít nhất một ngày lương. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: TTXVN.

Tổng số tiền quyên góp ủng hộ là 421 triệu đồng, góp phần hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả do mưa lũ, giảm bớt khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

l Sáng 8-8, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết: Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, “nhường cơm xẻ áo”, Mặt trận các tỉnh đã chủ động, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy tổ chức các đoàn thăm, trao quà, giúp đỡ đồng bào vùng bị thiên tai. Tại cơ quan Mặt trận, Thường trực Ban vận động Trung ương đã tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị như: Văn phòng Quốc hội 50 triệu đồng, Bộ Thông tin và Truyền thông 450 triệu đồng…

 Với tinh thần đoàn kết, tương trợ, sẻ chia, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan bằng tấm lòng nhân ái hãy đóng góp vào quỹ cứu trợ ít nhất một ngày lương để giúp đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Tổng số tiền quyên góp ủng hộ là 105 triệu đồng. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chuyển về Quỹ cứu trợ Trung ương.

PV