Thay mặt Chính phủ, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã biểu dương, đánh giá cao các thành tích của ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2017. 

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nhận định: Du lịch có nhiều thành tích nổi bật nhưng mới là bề nổi và là kết quả sự nỗ lực chung từ rất nhiều lĩnh vực như visa, giao thông hạ tầng cơ sở, môi trường văn hóa… 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về văn hóa, nghệ thuật, Phó Thủ tướng cho rằng hiện nay chúng ta có quá ít tác phẩm nghệ thuật có giá trị nhưng cứ nói mãi mà không làm thì không thay đổi được gì. 

Tuy nhiên, làm văn hóa phải đi đôi giữa thuyết phục, làm gương nhưng cũng phải tuân thủ theo pháp luật. Cái gì pháp luật quy định chưa rõ thì cơ quan quản lý phải có thái độ rõ ràng. Quy chế chưa rõ thì phải điều chỉnh. Ai vi phạm thì phải xử lý cho công bằng, nghiêm túc…

Toàn cảnh hội nghị

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Những người làm văn hóa phải xác định, đã làm văn hóa thì phải làm một cách thường xuyên, lâu dài và phải có quyết tâm hơn. 

Đạo đức xã hội suy thoái, xuống cấp thì phải phải có lộ trình hoạt động, góp phần tích cực và thiết thực để góp phần ngăn chặn. Nếu chỉ riêng ngành văn hóa, thể thao và du lịch làm thì không ngăn chặn đạo đức xuống cấp nhưng nếu làm tốt thì sẽ góp phần ngăn chặn được. 

Về lễ hội, hiện nay vẫn còn nhiều bức xúc nên tới đây, ngành văn hóa phải quyết tâm chấn chỉnh lễ hội. Phải kiên quyết xử lý tất cả các hành vi kích thích, khơi dậy lòng tham tiền, tham vật chất của mọi người trong các lễ hội, từ chuyện đánh bạc, đánh bài cho đến câu chuyện chia lộc…

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tiếp thu ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Với du lịch cũng phải tính toán. Tiếp thu cái mới thì rất cần nhưng vấn đề là tiếp thu đến đâu? Người ta đi du lịch là khám phá văn hóa nhưng các địa phương phá nhà hết các ngôi nhà theo truyền thống ở địa phương, xây toàn bộ nhà mới, vô hình chung làm mất lợi thế của mình…

Văn hóa gia đình cũng cần quan tâm hơn vì đạo đức chung trong xã hội xuống cấp có một phần từ gia đình. Lâu nay chúng ta nói nhiều về đạo đức xuống cấp, về văn hóa gia đình, văn hóa cộng đồng nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Nếu ban hành những tiêu chí mới để làm tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “xây dựng gia đình văn hóa, làng xóm văn hóa, cơ quan văn hóa... chính là chúng ta đã giải quyết được cơ bản những nỗi lo của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam...

Thành tích nổi bật của ngành VH,TT&DL năm 2017

Thể thao Việt Nam đạt nhiều thành tích cao tại SEA Games 29. Đây là năm đầu tiên du lịch Việt Nam đón gần 13 triệu lượt khách quốc tế, tăng khoảng 30% so với năm 2016. Năm 2017, “Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam” đã được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, “Hát Xoan Phú Thọ” đã được UNESCO đưa ra khỏi Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và ghi danh tại Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nâng tổng số di sản được UNESCO ghi danh là 26 di sản…

Nhằm thực hiện mục tiêu “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, tại hội nghị, Bộ cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong tâm cho năm 2018: tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai hiệu quả kế hoạch hành động thực hiện chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, khắc phục các vấn đề tồn tại trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, tập trung chuẩn bị tốt cho vận động viên và giành 3 đến 4 huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Châu Á năm 2018 (ASIAD 2018), ngành du lịch đón 94 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 15 triệu đến 17 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 62.000 tỷ đồng, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn…


Nhằm thực hiện mục tiêu “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, tại hội nghị, Bộ cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong tâm cho năm 2018: tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai hiệu quả kế hoạch hành động thực hiện chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, khắc phục các vấn đề tồn tại trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, tập trung chuẩn bị tốt cho vận động viên và giành 3 đến 4 huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Châu Á năm 2018 (ASIAD 2018), ngành du lịch đón 94 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 15 triệu đến 17 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 62.000 tỷ đồng, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn…


Hoa Nguyễn