Diễn ra từ ngày 10-18/4, phiên họp tập trung cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị của Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV và xem xét quyết định các nội dung theo thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, UBTVQH sẽ cho ý kiến về 15 nội dung tại phiên họp. Trong đó có 9 dự án luật gồm: Luật cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; cho ý kiến (lần 2) về dự án Luật Thư viện; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Chứng khoán (sửa đổi); 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ và nghe Chính phủ báo cáo một số vấn đề về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

UBTVQH cũng cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của Quốc hội; cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2020 và việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV. Cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” và Báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đọc Tờ trình của Chính phủ.

UBTVQH sẽ xem xét quyết định xem xét, quyết định danh mục dự án sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 nguồn ngân sách trung ương; việc bổ sung danh mục mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã và giải thể 1 xã của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; thành lập 5 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, khối lượng công việc của phiên họp là khá lớn trong khi thời gian làm việc chỉ có 6 ngày, đồng thời là phiên họp cuối để UBTVQH xem xét, cho ý kiến các dự án trình tại Kỳ họp thứ 7 tới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên của UBTVQH nghiên cứu thấu đáo và cách thức thảo luận hiệu quả, xem xét toàn diện các dự án và tập trung vào những nội dung còn ý kiến khác nhau để bảo đảm các nội dung trình Quốc hội đủ điều kiện và thực sự chất lượng.

Ngay sau khai mạc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, UBTVQH cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019​ cho biết: Trong năm 2018, đã có một số lượng lớn các dự án được trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến để trình Quốc hội, UBTVQH.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo thẩm tra

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt và nhiều bộ, cơ quan ngang bộ đã quan tâm, đầu tư nguồn lực cho công tác xây dựng thể chế. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình vẫn còn hạn chế như một số dự án luật phải xin rút ra khỏi Chương trình, lùi thời hạn trình; có dự án luật phải lùi thời hạn và chuyển từ quy trình 2 kỳ thành 3 kỳ họp; một số bộ, cơ quan ngang bộ vẫn chưa thực sự chủ động trong việc lập đề nghị xây dựng các dự án luật.

Về điều chỉnh Chương trình năm 2019, ngoài 3 dự án luật đã được UBTVQH quyết định bổ sung vào chương trình thì Chính phủ tiếp tục đề nghị rút ra khỏi Chương trình 2 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện; lùi thời hạn trình 2 dự án; bổ sung vào Chương trình 6 dự án, dự thảo.

Trong số 6 dự án, dự thảo bổ sung, Chính phủ đề nghị UBTVQH, Quốc hội cho phép soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ để đáp ứng yêu cầu thực thi Hiệp định CPTPP. Sau khi điều chỉnh, số lượng các dự án thuộc Chương trình năm 2019 sẽ là 26 dự án, tăng 9 dự án so với Nghị quyết số 57/2018/QH14 của Quốc hội.

Toàn cảnh phiên họp.

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đánh giá, thời gian qua, công tác xây dựng pháp luật từ khâu chuẩn bị đề xuất đưa dự án vào chương trình cho đến xem xét, thông qua tiếp tục được đổi mới. Công tác phối hợp giữa các cơ quan của Chính phủ, của Quốc hội và cơ quan, tổ chức có liên quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo, chủ trì thẩm tra được tăng cường trong tất cả các giai đoạn của quy trình…

Dù đã có những đổi mới nhưng sự chuyển biến còn chậm, việc lập và thực hiện Chương trình vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Tính dự báo của Chương trình không cao, tính “gối đầu” thấp, thiếu tầm nhìn cho năm tiếp theo. Tình trạng xin lùi, rút hoặc bổ sung dự án vào Chương trình còn nhiều. Nghị quyết về đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ chưa thể hiện rõ những chính sách của dự án được Chính phủ thông qua…

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân nhất trí cao với những đánh giá như trong báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Pháp luật, khẳng định công tác xây dựng pháp luật được tiếp tục đổi mới, sự phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ cũng như các cơ quan liên quan chặt chẽ hơn. Trách nhiệm của cơ quan trình, cơ quan thẩm tra đã được nâng lên rõ rệt; các vấn đề lớn của từng dự án Luật được tranh luận thấu đáo, tính phản biện ngày càng cao, dẫn đến kết quả các dự án luật được thông qua với tỉ lệ cao. Tuy nhiên, tính dự báo trong chương trình xây dựng chưa cao nên việc rút, lùi, bổ sung diễn ra liên tục hàng năm.

Chủ tịch Quốc hội cũng thống nhất với nguyên tắc có điều chỉnh chương trình 2019 nhưng không được xáo trộn những chương trình Quốc hội đã được quyết định, chỉ đưa ra khỏi chương trình những dự án Luật nào chưa đảm bảo chất lượng, chưa đủ điều kiện để trình ra Quốc hội.


An Quỳnh