Công văn yêu cầu UBND các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trong khi chờ kết quả xác định nguyên nhân làm hải sản chết bất thường, cần nghiêm cấm sử dụng cá chết làm thực phẩm dưới mọi hình thức; Khẩn trương thu gom cá chết để tiêu hủy theo quy định để hạn chế ô nhiễm môi trường.Các tỉnh cần sớm thống kê thiệt hại, chủ động bố trí kinh phí địa phương để xử lý, áp dụng các chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả theo quy định.

Bộ NN&PTNT cũng đề nghị chỉ đạo các cơ quan quản lý nôi trồng thủy sản hướng dẫn người nuôi theo dõi hiện tượng để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường của môi trường nuôi. Bên cạnh đó, tạm thời chưa thả giống, không lấy nước vào bè nuôi, ao đầm nuôi ven biển vùng bị thiệt hại trong khi chưa xác định được nguyên nhân.

Địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng con giống, vệ sinh lồng bè, ao đầm nuôi, chú trọng quan trắc môi trường và chất lượng nguồn nước để kịp thời phát hiện các vấn đề bất thường trước khi cấp nước vào các ao, đầm nuôi trồng thủy sản ven biển.

N.Y.