Trong đợt này, tỉnh Ninh Thuận có 45 mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nâng tổng số mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” ở Ninh Thuận lên 440 mẹ; trong đó, có 16 mẹ còn sống.

Tại buổi lễ, ông Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, đơn vị và mỗi cá nhân trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo và phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân các gia đình liệt sĩ, thương, bệnh binh, gia đình có công với nước.

Đức Ánh