Phát biểu tại buổi lễ ông Huỳnh Vĩnh Lạc, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh được bổ nhiệm kiêm Giám đốc Trung tâm HCC cho biết, ngày 15-7 Trung tâm HCC đưa vào vận hành thử nghiệm, tiếp nhận xứ lý các thủ tục hành chính. 

Các đại biểu thực hiện ghi thức cắt băng khánh thành trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang.

Làm việc tại Trung tâm, những đơn vị có trên 4 hồ sơ/ngày sẽ bố trí bộ phận 1 cửa tại Trung tâm; hiện có 13 sở, ngành có quầy tiếp nhận xứ lý các thủ tục hành chính tại đây. Bưu điện tỉnh Kiên Giang đã cung cấp dịch vụ nhận, trả kết quả tại nhà. Tại Trung tâm HCC sẽ có 1640 thủ tục hành chính giải quyết tại đây theo phương châm: 5 hơn: chuyên nghiệp hơn, thân thiện hơn, nhanh chóng hơn, đơn giải hơn, thân thiện hơn. 5 biết: biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết mỉm cười, biết xin lỗi.

Qua hơn 2 tuần hoạt động thử nghiệm; nhìn chung đã giải quyết kịp thời, không để ùn tắc các hồ sơ, hỗ trợ tốt cho tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính. Tổng số tiếp nhận 3.138 hồ sơ, trả kết quả 1623 hồ sơ, đang giải quyết 1515 hồ sơ. Bình quân hơn 300 hồ sơ trên ngày.

Ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Hoài Phong, Giám đốc Bưu điện tỉnh Kiên Giang cho biết; Trung tâm phục vụ HCC tỉnh Kiên Giang chính thức đi vào hoạt động sẽ giúp người dân tiếp cận dễ dàng các dịch vụ, tiện ích. Rút ngắn thời gian, giảm chi phí tối đa trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Thế Hạnh