Theo đó, đơn vị này có chức năng, nhiệm vụ làm đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh và các đơn vị của Trung ương theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; đảm bảo sự thuận tiện, hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước.

Quảng Trị khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện tại, Trung tâm đã tiếp nhận, giải quyết trên 1.600 thủ tục hành chính cấp tỉnh được số hóa và cập nhật vào hệ thống phần mềm điện tử đảm bảo hoạt động thông suốt và hiệu quả, đồng thời tiếp tục tập trung số hóa hơn 250 thủ tục hành chính cấp huyện và hơn 80 thủ tục hành chính cấp xã để triển khai thống nhất hệ thống “một cửa điện tử” từ cấp xã, cấp huyện và tỉnh.

Trung tâm có 64 công chức, viên chức được các sở, ban, ngành cử đến làm việc, trong đó có 21 người chính thức, 43 người dự phòng.

Thanh Bình