Với chủ đề, “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, các tài liệu trong cuộc triển lãm một lần nữa khẳng định chủ quyền vững chắc, không thể chối cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Các đại biểu tham quan tài liệu tại triển lãm

Tài liệu về cuộc triển lãm gồm bốn nội dung chính: Các văn bản chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các bản đồ Việt Nam thời quân chủ và bản đồ xuất bản tại phương Tây từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX, chứng minh chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; Bản đồ Trung Quốc qua các thời kỳ chứng minh lãnh thổ cực nam của Trung Quốc tới đảo Hải Nam là kết thúc và những tư liệu, hiện vật liên quan tới quá trình xác lập thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Tài liệu mộc bản triều Nguyễn tại triển lãm

Cũng tại triển lãm này, chín phiên bản Mộc bản triều Nguyễn khắc về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa lần đầu tiên được trưng bày phục vụ công chúng. 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV đang bảo quản 34.619 tấm, với 55.320 mặt khắc tài liệu mộc bản được bảo quản trong kho chuyên dụng, theo chế độ thông gió tự nhiên, không sử dụng máy làm lạnh, cùng hệ thống phòng cháy tự động, an ninh nghiêm ngặt.
Kim Ngân