Trao Huân chương độc lập cho 18 gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, cứu nước. Đến thời điểm này, trong Bảng vàng chống giặc ngoại xâm của Tổ quốc  đã ghi công 2.653 Bà mẹ của tỉnh Quảng Trị được Nhà nước trao tặng và truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 645 gia đình được tặng thưởng Huân chương Độc lập. 

Trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ VNAH cho 103 Bà mẹ ở Quảng Trị

Đây là niềm vinh dự không chỉ riêng các Mẹ, các gia đình liệt sĩ mà còn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh Quảng Trị. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thay mặt lãnh địa phương bày tỏ sự cảm phục, lòng biết ơn vô hạn về những mất mát hy sinh to lớn mà các Mẹ Việt Nam Anh hùng - những người đã cống hiến những người thân yêu nhất của mình cho nền độc lập của dân tộc, cho tự do và hạnh phúc của nhân dân. 

Kính chúc các Mẹ đang còn sống dồi dào sức khoẻ, sống lâu trăm tuổi; cầu chúc hương hồn các Bà mẹ đã quá cố và các Anh hùng liệt sĩ yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng.


Thanh Bình