Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKSNDTC chúc mừng các đồng được bổ nhiệm và nhấn mạnh chức danh này đã phản ánh quá trình phấn đấu, rèn luyện của cá nhân các đồng chí được bổ nhiệm.Đồng chí cũng mong muốn trên cương vị mới, các cá nhân được bổ nhiệm có nhiều nỗ lực mới, hoàn thành trọng trách của KSV cao cấp mà Đảng, Nhà nước giao cho.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm KSV cao cấp cho các đồng chí là Viện trưởng VKSND cấp tỉnh.

Chức danh KSV cao cấp được bổ nhiệm cho cả KSV của VKSNDTC, VKS cấp tỉnh.Đây là đợt đầu tiên chức danh này được bổ nhiệm cho các đồng chí Viện trưởng VKSND cấp tỉnh.

Các KSV cao cấp tuyên thệ.

Theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, VKSNDTC đề xuất và đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ nhiệm 65 đồng chí, trong đó 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có thêm 2 đồng chí Phó Viện trưởng được bổ nhiệm KSV cao cấp.

Trần Hằng