Đồng chí  Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư  Trung ương Đảng,Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin &Truyền thông; các đại biểu Trung ương và TP Hà Nội đã dự lễ trao giải.

Phát biểu tại Lễ trao thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã chúc mừng 64 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm được trao thưởng lần này; đồng thời giá cao sự tham gia của các nhà báo ở giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao giải cho các tác giả.
Trao giải C và giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, các tác phẩm báo chí tham dự giải đều nội dung tốt, bám sát chủ đề cuộc thi.

Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Có nhiều bài viết sắc xảo về đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch chống Đảng, Nhà nước và gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên biển, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, về quan điểm, lập trường của Việt Nam trong vấn đề biển Đông tới cộng đồng quốc tế, cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài…

Ban Tổ chức đã nhận được hơn 1.500 tác phẩm dự thi thuộc 5 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, báo phát thanh, báo hình và ảnh báo chí của gần 200 cơ quan báo chí trong cả nước tham dự, trong đó có nhiều tác giả ở vùng sâu vùng xa.

64 tác phẩm đã được lựa chọn trao giải, trong đó có: 5 tác phẩm đạt giải A; 14 tác phẩm đạt giải B; 23 tác phẩm đạt giải C và 22 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.

Báo Công an nhân dân đạt 3 giải, gồm: 1 giải C cho tác phẩm “Chung lòng đất mẹ” (Chuyên đề ANTG cuối tháng) của tác giả Đăng Trường; 2 giải khuyến khích cho tác phẩm “Chuyện về người Việt Nam nuôi giấu Chủ tịch Lào Cay xỏn Phôn Vi Hản” của tác giả Nguyễn Thiêm, Anh Hiếu và loạt bài 4 kỳ "Tuyên chiến với thực phẩm bẩn" của tác giả Huyền Nga.

Tâm Phạm