Phó chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình cho biết, tác phẩm báo chí dự giải báo chí “ Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XII, năm 2015-2016 là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác giám sát cán bộ, đảng viên, công chức ở khu dân cư; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khoá XI) của Đảng và Nghị quyết Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2014-2019. Đồng thời, các bài viết tuyên truyền Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững…và kết quả triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội.
Phát động cuộc thi giải báo chí " Vì sự  nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XII năm 2015-2016.

 Bên cạnh đó, là các bài viết về đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch chống Đảng, Nhà nước và gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên biển, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, về quan điểm, lập trường của Việt Nam trong vấn đề biển Đông tới cộng đồng quốc tế, cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài.

Các tác phẩm dự giải báo chí “ Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XII, năm 2015-2016 phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 21-6-2014 đến 20-9-2016 ( báo in, phát thanh, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí).

Đặc biệt, những tác phẩm trong thời gian này đã được trao thưởng ở các cuộc thi khác vẫn được tham dự giải nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức. Giải sẽ được công bố vào dịp kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18-11-2016 gồm nhiều giải thưởng A, B,C và khuyến khích cho các loại hình báo chí trong đó giải A trị giá 20 triệu đồng.

Tác phẩm dự thi gửi về Thường trực Hội đồng Giải báo chí “ Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” số 46 Tràng Thi- Hà Nội. Điện thoại: 04.38257447/ 0989.145.598.

Lưu Hiệp