Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.     

Ngay sau lễ đón, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith.     

Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi sâu rộng về các phương hướng, biện pháp không ngừng phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước cũng như những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.   

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh/thành của Lào, chúc mừng đồng chí Bounnhang Volachith được Đảng, Nhà nước tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào và tin tưởng vững chắc dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Bounnhang Volachith đứng đầu, nhân dân Lào anh em nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VIII; xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Volachith duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith đánh giá cao sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã dành cho nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.   

Hai nhà lãnh đạo tiếp tục khẳng định và nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào; nhất trí cho rằng quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng, gắn bó, tin cậy và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông kính yêu cùng các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã không ngừng được củng cố và phát triển, là nguồn lực bảo đảm cho thắng lợi của mỗi nước, là nhân tố đặc biệt quan trọng góp phần nâng cao vị thế quốc tế của hai Đảng, hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.    

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith khẳng định, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hai Đảng và nhân dân hai nước cũng sẽ làm hết sức mình để gìn giữ và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.    

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi và nhất trí cho rằng, năm 2016 và những năm tiếp theo, công cuộc Đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của hai nước sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, đặt ra nhiều vấn đề mới đòi hỏi phải có sự phối hợp rất chặt chẽ và có hiệu quả trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng, chiến lược phát triển của mỗi nước.

Theo đó, hai bên nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, dành ưu tiên, ưu đãi cho nhau, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau cùng phát triển vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới.   

 Hai bên nhấn mạnh tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động trao đổi lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội và các biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai  nước; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác trong năm 2017.    

 Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế và khu vực, các hoạt động tại diễn đàn đa phương, tích cực góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh; phối hợp với nhau và với các nước, các tổ chức trong việc quản lý và sử dụng bền vững, có hiệu quả nguồn nước sông Mêkông; phối hợp thực hiện có hiệu quả các dự án hợp tác tại khu tam giác phát triển Lào - Việt Nam - Campuchia; Việt Nam tích cực ủng hộ, chia sẻ kinh nghiệm để Lào hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN 2016.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng ở Biển Đông hiện nay và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở Biển Đông; nhất trí thúc đẩy giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; cùng các bên thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) nhằm giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.   

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân sớm sang thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.   

l Chiều 25-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân  đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith đang thăm hữu nghị chính thức nước ta.     

PV (Theo TTXVN)