Thay mặt Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng đồng chí Bounnhang Vorachith và Đoàn đại biểu cấp cao Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. 

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đồng chí Bounnhang Vorachith, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn, thủy chung, trong sáng Việt – Lào.

Hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào Buonnhang Vorachith.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Cuộc bầu cử Quốc hội Lào khóa VIII; vui mừng thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith về kết quả kỳ họp thứ 11 – kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII của Việt Nam, trong đó có việc  thông qua tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011 – 2016 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ , Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020; kiện toàn một bước các chức danh lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy các cơ quan Nhà nước để tạo điều kiện thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trên cương vị mới, sẽ tích cực phối hợp, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt – Lào anh em.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng Bí thư Đảng nhân dân Cách mạng Lào - Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith.

Về quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, phát huy truyền thống và kết quả đã đạt được, trong thời gian tới hai bên cần tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc chỉ đạo, giám sát việc thực hiện thỏa thuận cấp cao, các hiệp định hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith bày tỏ vui mừng sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đồng chí của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam; chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. 

Đánh giá cao sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả giữa Quốc hội hai nước thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith bày tỏ mong muốn trên cơ sở quan hệ chính trị hiện đang phát triển rất tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước, Quốc hội hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ trên các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith khẳng định, nhân dân Lào sẽ tiếp tục duy trì, vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước, góp phần đưa quan hệ Việt – Lào lên tầm cao mới.

Theo VOV