Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhiệm kỳ 2016-2020, góp phần khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của cả hai nước, đặc biệt coi trọng giữ gìn và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam; tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

PV (TTXVN)