Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đến Đà Nẵng bằng chuyên cơ riêng.

Tổng thống Hàn Quốc cùng phu nhân
Hàn Quốc còn mang hẳn chiếc xe sang phục vụ Tổng thống Moon Jae In đi lại ở Đà Nẵng. 

Chiếc xe của Tổng thống Hàn Quốc đã được siêu vận tải C-130 chở tới sân bay quốc tế Đà Nẵng trưa 7-11. 

Nhóm PV APEC