Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành quả to lớn nhân dân Singapore đạt được dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Lý Hiển Long và Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

Chứng kiến sự phát triển của mối quan hệ hợp tác hiệu quả và tin cậy giữa hai nước, Tổng Bí đề nghị Singapore trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục và phối hợp tốt tại các diễn đàn đa phương khu vực, quốc tế, nhất là trong ASEAN.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chiều ngày 23-3.

Tổng Bí thư cũng đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực mà Chính phủ Singapore dành cho Việt Nam và quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân. Đồng thời mong hai Đảng tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn thông qua trao đổi đoàn và chia sẻ kinh nghiệm.

Thông báo với Tổng Bí thư về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định Chính phủ Singapore luôn coi trọng việc tăng cường hơn nữa hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại buổi tiếp.

Thủ tướng Singapore đã chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành những thành tựu to lớn trong xây dựng và phát triển đất nước; tin tưởng Đảng và nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII, tiếp tục đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Thủ tướng Lý Hiển Long cũng nhấn mạnh Singapore luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trên các lĩnh vực mà Singapore có thế mạnh và tiếp tục hợp tác tốt với Việt Nam trong việc triển khai Cộng đồng ASEAN cũng như trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

Phùng Nguyễn