Trong không khí thân mật, các đại biểu bày tỏ niềm vui mừng được về Thủ đô Hà Nội, thăm Lăng Bác Hồ; cảm ơn sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số; khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và nguyện đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

Các đại biểu đã báo cáo Tổng Bí thư về những công việc đã làm ở địa phương, đồng thời bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chăm lo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, để đời sống của bà con ngày càng tốt hơn cả về vật chất lẫn tinh thần, để miền núi sớm theo kịp miền xuôi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng chào đón các đại biểu ưu tú nhất của đồng bào các dân tộc thiểu số và hoan nghênh sáng kiến tổ chức lễ tuyên dương cấp toàn quốc, nhằm động viên khích lệ đồng bào phát huy nội lực, đoàn kết, khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con các dân tộc thiểu số.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân dân tộc thiểu số tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: TTXVN

Được tuyên dương lần này có 512 đại biểu tiêu biểu nhất đại diện cho tất cả 53 dân tộc anh em, đến từ 52 tỉnh, thành phố trong cả nước, các thành phần, lứa tuổi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa khó khăn. Thực tế là đã ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, chính sách dân tộc, nhất là các chương trình xóa đói giảm nghèo, ưu tiên nguồn lực đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. 

Nhờ vậy, đến nay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi có 98% số xã có đường ôtô đến trung tâm, 98,5% số xã có trạm y tế, 94% số xã có điện lưới quốc gia, 100% số xã có trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; 92% số hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia; số hộ nghèo giảm xuống còn khoảng 20%. 

Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên rõ rệt. Những thành tựu đó đạt được là nhờ có sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực, vượt khó vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có sự đóng góp xứng đáng công sức, trí tuệ của đội ngũ những người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu. 

Bộ mặt các vùng miền đã có nhiều đổi mới, dù đó là vùng sâu vùng xa hẻo lánh, miền núi biên giới còn nhiều khó khăn, hay vùng căn cứ kháng chiến trước đây. Tổng Bí thư chia sẻ, mặc dù vậy đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn, đây cũng là băn khoăn trăn trở của Đảng, Nhà nước ta. 

Mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, Tổng Bí thư nói: “đồng bào chúng ta đều là anh em, no đói sướng khổ có nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi, thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước, làm sao đời sống phải tốt lên, an ninh quốc phòng được giữ vững, bộ mặt quê hương không ngừng đổi mới”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi gắm, những người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, vận động đồng bào các dân tộc phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn đấu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

PV (Theo TTXVN)