Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, TAND tối cao là một trong 10 đơn vị cấp Bộ tổ chức thí điểm thi tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo kết luận số 202-TB/TƯ về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”, ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chủ trương thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, TAND tối cao tổ chức thi tuyển chọn các chức danh lãnh đạo quản lý cấp vụ năm 2017-2018. Đây là cách làm công khai, minh bạch, tránh được những khuất tuất trong công tác bổ nhiệm cán bộ.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu khai mạc

Có 12 ứng viên thi tuyển vào 4 đơn vị gồm 1 vị trí Vụ trưởng và 3 vị trí Phó Vụ trưởng. Theo Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình thì các ứng viên tham gia dự thi đều đã qua vòng thi viết, đã hoàn thành đề tài báo cáo liên quan đến việc dự thi. 

Các ứng viên đã thể hiện trách nhiệm, nỗ lực, hoài bão của mình nhằm cống hiến, phục vụ đất nước. Tất cả các ứng viên đều đáp ứng yêu cầu công tác, nằm trong quy hoạch theo quy định.

Sáng nay, có 4 ứng viên dự thi vào chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ 1. Các ứng viên đã trình bày những ý tưởng, đề xuất mới theo các đề tài dự tuyển của mình.  Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày (9 và 10-6).

Ứng viên dự thi vào vị trí Phó Vụ trưởng Vụ 1

Chánh án TAND tối cao đề nghị Hội đồng thi tuyển cần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, đánh giá và lựa chọn cán bộ xứng đáng, tìm ra được những hiền tài cho đất nước.


Trần Hằng