Việc tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp Vụ của TAND tối cao được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 202 về Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ quản lý, lãnh đạo cấp Vụ, Sở và cấp Phòng ở một số Bộ, Ban, ngành. Ban Bí thư có ý kiến chỉ đạo về việc thi tuyển ở 14 Bộ, ngành, trong đó có TAND tối cao.

Phó Chánh án Lê Hồng Quang phát biểu khai mạc kỳ thi.

Để triển khai thực hiện chủ trương này, Ban Cán sự Đảng TAND tối cao đã ban hành kế hoạch tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ. Đồng chí Phó Chánh án TAND tối cao cho biết, đây là kỳ thi có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề cho các kỳ thi tiếp theo của TAND tối cao và hệ thống TAND. Điều kiện và tiêu chuẩn của các ứng viên là phải có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, thời gian công tác.

Đặc biệt các ứng viên đã được quy hoạch chức vụ tương đương và được Hội đồng thi chấp nhận tham gia kỳ thi này.

“Việc tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo điều kiện cho các ứng viên có điều kiện phấn đấu, rèn luyện, phát triển một cách công bằng. Quy trình thi được thực hiện công khai, minh bạch, có sự giám sát triệt để. Kết quả của kỳ thi tạo ra bước đột phá trong việc lựa chọn, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ”, đồng chí Phó Chánh án nhấn mạnh.

Được biết trong kỳ thi này có nhiều ứng viên dự thi nhưng chỉ chọn 4 vị trí gồm: 1 Vụ trưởng và 3 Phó Vụ trưởng. Các trường hợp trúng tuyển sau đó được Hội đồng thi báo cáo Ban Cán sự Đảng TAND tối cao để xem xét, bổ nhiệm.

Nguyễn Hưng