Tại Phiên họp sáng 15-9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt

Theo dự thảo Nghị quyết sửa đổi, với việc bổ sung miễn thuế, tổng số thuế sử dụng đất nông nghiệp dự kiến được miễn khoảng 53,5 tỷ đồng, diện tích đất nông nghiệp được miễn khoảng 93.917 ha, với trên 77.000 đối tượng.

Riêng đối với hộ gia đình, cá nhân, số thuế sử dụng đất nông nghiệp dự kiến được miễn khoảng 34,3 tỷ đồng, diện tích đất nông nghiệp được miễn khoảng 67.333 ha với trên 75.000 đối tượng.

Thảo luận tại phiên họp, đa số đại biểu ủng hộ chủ trương miễn thuế đất nông nghiệp cho người dân. Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt cho rằng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề lớn được Đảng, Nhà nước quan tâm, với những chính sách lớn, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, ổn định tình hình xã hội. Tuy nhiên nếu không quản lý tốt sẽ hình thành một số địa chủ tích tụ đất, người nông dân được miễn thuế, được ưu đãi nhưng lại phải làm thuê, cuộc sống bấp bênh…

Theo ông so sánh, nếu đem con số 34 tỷ miễn thuế đất nông nghiệp mỗi năm so với số tiền thất thoát trong vụ Trịnh Xuân Thanh (3.200 tỷ đồng) và “đại án” Phạm Công Danh (hơn 9.000 tỷ đồng) thì tương đương việc miễn thuế đất nông nghiệp cho người dân 100 năm và 300 năm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển kết luận

“Nếu chúng ta làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí thì tiết kiệm rất lớn cho ngân sách, số tiền thuế miễn cho người nông dân chưa là cái gì”, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh nhấn mạnh.

Qua thảo luận, UBTVQH đã nhất trí sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 55, không xây dựng Nghị quyết mới. Về bổ sung đối tượng được miễn giảm thuế, UBTVQH nhất trí như tờ trình, thời gian thực hiện từ 1/1/2017 – 31/12/2020. Đặc biệt UBTVQH đề nghị phải có thêm có chế tài xử lý đối với những trường hợp vi phạm Luật đất đai và bỏ đất hoang hoá, có thể thu thuế 100% chứ không miễn…

“UBTVQH đề nghị Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ, Uỷ ban Tài chính – Ngân sách thẩm tra chính thức và trình ra Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 tới đây”, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển kết luận.

Q.Vinh