Tại buổi làm việc, đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng đã báo cáo với đoàn công tác về công tác phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) những tháng đầu năm 2020; kết quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp của Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đó, từ đầu năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của hạn mặn, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến phát triển KT-XH tỉnh; tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 0,21%, giảm so với cùng kỳ. 

Dự báo, tăng trưởng KT-XH của tỉnh trong năm 2020 sẽ không đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra nhưng Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương phấn đấu để có mức tăng trưởng cao nhất.  

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH; trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và hoàn thành tổ chức Đại hội đảng cấp trên cơ sở sớm trước thời hạn 1 tháng theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị với cơ cấu tỷ lệ cấp ủy mới có trình độ, trẻ, người dân tộc, tỉ lệ nữ đạt theo yêu cầu. 

Theo đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Sóc Trăng đã khơi dậy được tiềm năng thế mạnh của địa phương như trong phát triển kinh tế, du lịch, nuôi trồng thủy sản, năng lượng tái tạo. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh đã xây dựng được vùng lúa thơm, tôm sạch, có gạo ST25 được công nhận gạo ngon nhất thế giới; nâng giá trị trên mỗi hec-ta đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đạt 180 triệu đồng/năm. 

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng lưu ý, Sóc Trăng cần chú ý xây dựng nông thôn mới. Hiện tỉnh có 46/80 xã nông thôn mới, đạt trên mức trung bình của cả nước là cố gắng lớn nhưng cần chú trọng xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, thực chất. 

Thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Sóc Trăng cần quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng; kiện toàn đội ngũ cán bộ phải trong sạch, có trách nhiệm, có năng lực, chú ý đội ngũ kế thừa... 

Phát huy truyền thống yêu nước, cần cù sáng tạo, khắc phục khó khăn để đưa Sóc Trăng ngày càng đi lên, quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chú ý đời sống người dân phải được nâng lên, giữ vững Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.                                             

Văn Đức - C.Xuân