Cùng dự làm việc có lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương những thành tích, kết quả mà tỉnh Nghệ An đạt được trong 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng tỉnh Nghệ An đã cố gắng phấn đấu, nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương. 

Tại Nghệ An, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt; kinh tế phát triển khá nhanh, theo hướng bền vững; văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tiến bộ; giáo dục và đào tạo tiếp tục đạt được nhiều kết quả. 

Nhiệm kỳ vừa qua đã đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sinh hoạt của cấp ủy dân chủ, thảo luận, phát huy được trí tuệ, vai trò của cấp ủy. Việc triển khai về các nghị quyết của Trung ương được tỉnh thực hiện quyết liệt nhưng thận trọng. Công tác cải cách hành chính, công tác kiểm tra được đẩy mạnh hơn và đem lại nhiều kết quả.

Nghệ An cũng đã coi trọng phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, từ nay đến hết nhiệm kỳ và những năm tiếp theo, cùng với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tỉnh Nghệ An cần tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 26-NQ/TW và Thông báo số 55-TB/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 

Tỉnh thực hiện tốt các giải pháp nhằm phát triển các vùng, lĩnh vực trọng điểm, trong đó có việc triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh Nghệ An; tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chăm lo phát triển kinh tế - xã hội các địa bàn khó khăn; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; khai thác, phát huy mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở, nhất là ở vùng đặc thù.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện tốt việc tổ chức đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã báo cáo với đoàn công tác về kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cũng cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị; thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; ban hành thông tri, hướng dẫn về đại hội Đảng bộ các cấp và chỉ đạo cấp ủy các cấp triển khai công tác chuẩn bị theo đúng tiến độ kế hoạch. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; lãnh đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tham mưu đánh giá 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020. 

Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang chỉ đạo tổng kết các nghị quyết, chương trình, đề án và chuyên đề nhánh, tiến hành xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; chỉ đạo rà soát quy hoạch, kiện toàn cán bộ, tạo cơ sở để chuẩn bị công tác nhân sự cấp ủy khóa mới theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh, đồng thời kiến nghị với Ban Bí thư chỉ đạo một số nội dung cụ thể.

 Trước đó, trong ngày 6-12, đồng chí Trần Quốc Vượng và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn; thăm, làm việc và tặng quà cho các gia đình chính sách tại xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp; thăm, làm việc tại Khu Công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An.

PV (theo TTXVN)