Đại diện Cục Thuế xuất nhập khẩu ( Tổng cục Hải quan) cho biết, năm 2019 ngành Hải quan được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước theo Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23-11-2018 của Bộ Tài chính là 300.500 tỷ đồng; chỉ tiêu Bộ Tài chính giao ngành Hải quan phấn đấu đạt 315.500 tỷ đồng trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới năm 2019 được dự báo tiếp tục trên đà tăng trưởng. 

Mặc dù, có nhiều khó khăn, thách thức, tình hình chính trị thế giới diễn biến phức tạp; thuế suất thuế nhập khẩu theo các Hiệp định tự do thương mại (FTA) trong giai đoạn cắt giảm mạnh, đặc biệt Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực từ 15-1-2019. Nhưng số thu NSNN của ngành Hải quan vẫn đạt khá.

Đến ngày 17-12-2019, tổng số thu thuế của toàn ngành Hải quan đạt 335.600 tỷ đồng, bằng 111,7% dự toán theo chỉ tiêu pháp lệnh và bằng 106,4 % so với chỉ tiêu phấn đấu Bộ Tài chính giao, tăng 11,6 % so với cùng kỳ năm 2018. Số năm 2019 tăng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan. 

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng và hiệu quả hơn với các nước trên thế giới và khu vực, cụ thể  là việc ký kết và đưa vào thực hiện các Hiệp định tự do thương mại tạo điều kiện thuận lợi thương mại đa phương và song phương như Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA), Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA), Hiệp định CPTPP với hầu hết các đối tác thương mại lớn của Việt Nam đã tạo sự cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, mở rộng đầu tư và thương mại cho doanh nghiệp Việt Nam, tác động tích cực đến hoạt động xuất nhập khẩu trong nước.

Số thu từ hàng hóa khác tăng 14.720 tỷ đồng (tương đương tăng 5,8%) so với cùng kỳ năm 2018.

Để góp phần tăng thu ngân sách, giảm tình trạng nợ đọng thuế, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết về các giải pháp thu đòi nợ thuế, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ được giao; tổ chức các đoàn công tác tới các Cục Hải quan địa phương, chú trọng các địa phương có số thu lớn, nợ thuế cao, nợ mới phát sinh tăng, loại hình phức tạp, nhiều mặt hàng nhạy cảm để quán triệt, yêu cầu các địa phương nỗ lực thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế để chống thất thu, áp dụng đầy đủ các quy định về thời hạn nộp thuế, trình tự thanh toán tiền nợ thuế và các biện pháp để thu hồi hết các khoản nợ có khả năng thu; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế để việc thu hồi nợ thuế được kịp thời, hiệu quả. Kết quả thu hồi và xử lý nợ thuế đến 30-11-2019 đạt 992 tỷ đồng.

Đồng thời, để ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, ngành hải quan đã tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp, kiểm tra các trường hợp miễn thuế, giảm thuế theo đúng quy định; Tăng cường kiểm soát giá nhập khẩu, xuất khẩu đã được quy định tại cơ sở dữ liệu giá, chấm dứt tình trạng thông quan đối với các lô hàng giá quá thấp, bất hợp lý nhưng không tham vấn hoặc kiểm tra sau thông quan; Tích cực kiểm tra tên hàng, mã số, mức thuế tại khâu thông quan, khâu sau thông quan để phát hiện và xử lý các trường hợp khai sai mã số, khai ngụy trang tên hàng hoặc khai tên hàng không rõ ràng để được áp dụng mức thuế suất thấp.
Lưu Hiệp