“Chúng tôi đã nắm được tinh thần, nội dung chủ yếu của kết luận nhưng công việc đòi hỏi tập thể Ban cán sự Đảng cùng họp và quán triệt thực hiện trên cả hệ thống, trong nhiều lĩnh vực. Khi triển khai kết luận thì sẽ đánh giá làm rõ toàn diện yêu cầu của kết luận, từ đó giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện đúng mục đích, yêu cầu và có các giải pháp khắc phục toàn diện”, Bộ trưởng cho biết.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời báo chí, sáng 27-10

Về một số nội dung cụ thể trong kết luận, đồng chí Bộ trưởng khẳng định, Ban cán sự Đảng Bộ Công thương sẽ thực hiện đúng kết luận chỉ đạo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương theo đúng nguyên tắc của Đảng, vừa xem xét, đánh giá để khắc phục tồn tại theo tinh thần “sai đâu sửa đó”, vừa có hướng hoàn thiện tiếp theo quy định của pháp luật.

Khi phóng viên đặt vấn đề về những sai sót cụ thể trong việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhận định, đó là sai sót trong quãng thời gian dài, ở nhiều vị trí công việc khác nhau. “Một số sai phạm thể hiện ở chỗ, quá trình nghiên cứu, vận dụng quy định pháp luật và hướng dẫn chính sách của Nhà nước trong công tác cán bộ chưa toàn diện; cách hiểu chưa thực sự đầy đủ và phù hợp với bối cảnh chung của xã hội cũng như yêu cầu của công tác quản lý nhà nước” – Bộ trưởng nói.

Theo ông, quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm, luân chuyển bộc lộ những sai phạm trong cách hiểu cũng như trong việc ra những quyết định về nhân sự. Tuy nhiên thời gian tới những sự việc đó sẽ được cơ quan tham mưu, dưới sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng làm rõ và có hướng xử lý phù hợp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Q.Vinh